Blomstervandring

Område: Vindeln
Kategori: Natur

Följ med Vindelns naturskyddsförening på blomstervandring vid Vindelälven. Samling vid kvarnen

Lage Sandgren visar oss örter som trivs vid översvämmade områden längs älven, te.x. Kung Karls spira, ormbunkar, pyrola.
Ta med eget fika. Vi inmundigar detta vid avslut, ca. 14.30.

Länkar