Kulturverkstan

Evenemang på denna arena

Vindeln
23 Sep 2019
Arena/Plats: Kulturverkstan Kategori: Föreläsning, berättelse
Tillfälle: 18:00
Vilka effekter har bränder på skogen och dess invånare? Anders Granström kommer och berättar.
Tema-skog-Skogsbränder