Hällnäs Station

Stationsvägen 17, 922 73 Hällnäs

Gamla stationshusets används numera som utställningslokal.

Ligger centralt i byn Hällnäs.

Kontaktinformation

Webbsida
http://www.hallnas.com